Järvemäe järv

Posted by
|

Vastseliinast 7 km lõunakagu pool asuv 9,2 ha suurune ja 6,8 m sügavune järv, orienteeritud põhjast lõunasse. Ümbruses on levinud põllustatud moreenmaastik, mis paiguti tõuseb üsna kõrgele. Näiteks põhja pool kerkib Tsirgumägi, Kõomägi jt. mägesid, lääne pool Järvemägi. Ka järve enda absoluutne kõrgus on 203 m. Lääne ja põhja pool on kõvad mineraalkaldad, mille ääres peale liiva näha ka sinisavi. Seal on hea ujumiskoht. Järve põhja katab muda.

Umbjärv, mida paisutab Vastseliina-Misso tee tamm. Vesi on kollakaspruun, keskmiselt läbipaistev (1,7 m).

Taimi oli 1970. a. järves vähe, samuti ka liike (10). kalastik on liigivaene, peamiselt esinevad ahven ja särg; leidub ka haugi ja üksikuid kokri. Kunagine rohke jõevähk on välja surnud.

Kogre-linaski järv. Tänu oma asupaigale on hinnatav supluspaik.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad