Jänukjärv

Posted by
|

(Janut-, Jaanekjärv)

Põlva maakonnas, Otepää kõrgustiku kirdenurgas, Kanepist umbes 13 km põhjakirde pool, asub 11,0 ha suurune ja 9,3 m sügavune Jänukjärv (keskmine sügavus 3,7 m). Järv paikneb kirde-edelasuunalises Piigaste ürgorus, mille ümbruses on üsna tiheda asustusega kultuurmaastik. orulammil (79,4 m üle merepinna) paikneva Jänukjärve kaldad on madalad, kohati soostunud ja mudased, ainult järve kirdeosas on liivast kallast, mis Tartu aparaaditehase sauna juures moodustab hea supluskoha. Järve põhi näib üsna suures ulatuses olevat kõva ja liivane, isegi sügavama koha piirkonnas on mudakiht võrdlemisi õhuke.

Läbivoolujärv, millesse toob vett edelast tulev allikaline oja, väljavooluks aga on kirdesse suunduv Tsähkna ehk Piigaste oja, mis voolab levi jõe kaudu Ahja jõkke.

Roheka tooniga kollakaspruun vesi on vähe (1,4 m) läbipaistev ja tugevasti kihistunud. Olulised erinevused olid ka vastavate kihtide hapnikusisalduses.

Taimestik võrdlemisi liigivaene. Kaladest esineb järves kiisk, särg, ahven ja haug.

Muistend jutustab, et Kaleviporg olevat Jänukjärve tühjaks joonud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad