Jäneda Kalijärv

Posted by
|

Järv asub Aegviidu-Jäneda servamoodustiste ahela lõunaosa edelaküljel. Veekogu pindala on 3,8 ha, suurim sügavus 9,1 m (sügavaim koht järve kirdeosas), keskmine sügavus 4,0 m.

Järve kirde- ja idakaldalt tõuseb kõrge ja metsane vallseljak, mujal on kaldad madalad, kasutatavad heinamaana või kaetud võsaga. Vallseljaku kohal ja põhjakaldale rajatud supluskohas on põhi liivane, mujal mudane; lõunaosas leidub rabastunud soppe. Põhja katab lubjarikas sapropeel, mis sügavamal on tugeva väävelvesinikulõhnaga. Lõunast voolab järve külmaveeline kraav, väljavool on põhjaotsast kraavi kaudu Jänijõkke. Järve vesi on suvel tugeva temperatuurikihistusega. Läbipaistvus on suvel küllaltki suur (2,8-3,5 m).

Järve taimestik on vähene. Põhjaloomastik on väga vaene.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad