Jäneda Allikajärv

Posted by
|

Põlises Jäneda pargis asuv 2 ha suurune madal (2,8 m) ja jahedaveeline paisjärv. kaldad on madalad, põhi kaetud lubjarikka mudaga. Rohekaskollane vesi on põhjani läbipaistev. Allikajärve toovad külma vett idast tulev oja ja järve uhkavad allikad. vee viib välja Jänijõkke suubuv kraav.

Järve veepeeglit kipub varjutama rohke taimestik. Allikajärve plankton on vaene, kaladest on arvukamad luukarits ja haug. Järvel pesitsevad kodustatud laululuiged, mittekülmuval idakaldal talvitub ohtralt sinikaelparte.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad