Jaanuse järv

Posted by
|

(Pikkjärv)

Umbes 1,5 km Otepää linnast lääne pool asuv põhja-lõuna suunas piklik orujärv. Ta absoluutne kõrgus on 116,7 m, pindala 9,4 ha ja sügavus 6,3 m. Järve ümbritsevad põllud, järskudel orunõlvadel kasvab lepik. Loodenurga juures on ujumisvõimalus. Veepeeglit ümbritseb õõtsikuriba.

Jaanuse järv on kalarikas. Tähtsal kohal on latikas, leidub isegi koha. tavalised asukad on haug ja ahven, särg, roosärg ka linask. 1969. a. leidus järves vähki.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad