Illi oja

Posted by
|

Illi oja on Elva keskjooksu parempoolne lisaoja, asub Tartumaa lõunaosas. Algab Nõo alevikust 9 km lõuna pool ja suubub Elva jõkke 31,8 km kaugusel suudmest; pikkus 9 km, valgala 26,9 ruutkilomeetrit.
Oja paikneb Otepää kõrgustiku põhjanõlval.

Oja lähe asub Etsaste küla idapiiril moreenküngaste vahel olevas nõos. Illi külas voolab oja ligi 2 km pikkuselt nõrgalt looklevas looduslikus sängis põldude, metsatukkade, kohati taluhoonete ja suvilate vahel. Küla läänepiiril siseneb Illi oja Varespalu orgu ja ühineb selles voolava Varesepalu ojaga. Edasi suundub oja põhja ja suubub 1,4 km alamal Elva jõkke. Oja suue asub Illi küla keskusest 200 m lääne ja Elva raudteejaamast 2 km lõunakagu pool.
Kuigi Illi oja on väga suure kaldega (oja langus on 54,5 m ja keskmine lang 6,05 m/km), vesiveskid ja paisjärved ojal puuduvad.

Ojas leidub arvukalt jõforelli. Jõeforelli sigimis- ja noorjärkude kasvupaigana on oja kalamajanduse seisukohalt väärtuslik.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad