Illi järved

Posted by
|

Elvast 3-4 km lõuna pool, Elva-laguja tee lähedal Illipalus asuvad metsajärved, millest põhjapoolset nimetatakse Illi Suur-Umbjärveks, lõunapoolset Illi Väike-Umbjärveks.

Suur-Umbjärv (pindala 1,9 ha) on peaaegu ümmarguse kujuga, sellest 850 m lõuna pool asuv Väike-Umbjärv (pindala 1,0 ha) aga põhja-lõuna suunas piklik. Esimese järve absoluutne kõrgus on 44,9 m, teise 45,3 m. Kummagi järve veepeeglit ümbritseb turbasamblaõõtsik, kaugemal on metsaring. Järvede üsna kõrge liivane idakallas on Suur-Umbjärve kohal kaetud männimetsaga, Väike-Umbjärve kohal segametsaga. Mujal on kaldad madalad. Järvede põhja katab muda.

Kaldaveetaimestikku on mõlemas järves vähevõitu.

Kohalike elanike andmeil umbes 4 m sügavune Suur-Umbjärv on Elva jõega ühenduses kraavi abil ning nähtavasti tänu sellele küllaltki kalarikas. Tavalised asukad olevat särg, ahven, haug, linask ja latikas, tõenäoliselt ka koger. Väike-Umbjärv aga on ilma väljavooluta ja seetõttu üsna kalavaene. Siinseid olusid suudavad tõenäoliselt taluda ainult kogred. Konnade rohke esinemine räägib röövkalade puudumisest.

Meeldivuse ja eriti vesirooside rohkuse pärast on mõlemad järved võetud kohaliku looduskaitse alla.

Suur-Umbjärvest 200 m kirdes on faśismiohvrite mälestuskivi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad