Idaoja

Posted by
|

Muud nimed: Udu oja.
Peeda jõe alamjooksu parempoolne lisaoja. Oja ülemjooks paikneb Põlvamaal ja alamjooks Tartumaa territooriumil. Algab Maaritsa külast 2,5 km lääneedela pool ja suubub Peeda jõkke 4 km kaugusel suudmest; pikkus 11 km, valgala 48,8 ruutkilomeetrit.
Oja asub Otepää kõrgustiku põhjaosas ja algab Vissi küla lääneservas Roosmäe talu lähedal kõrgendiku nõlva all olevas soises nõos. Jõe suue asub Suur-Kambja külas, Peeda jõe Kambja-Sirvaku maantee sillast 150 m ülesvoolu. Oja voolab vahelduvalt läbi põllustatud alade ja metsade ning on väga suure kaldega.
Katsepüügil oli oja keskjooksul Raanitsa küla lähedal 1992. a. 3 liiki kalu: väga arvukalt lepamaimu, vähearvukalt särge ja trullingut. Suvise veevaesuse tõttu ei ole oja kalanduslik väärtus kuigi suur.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad