Holstre Mustjärv

Posted by
|

(Liivausse järv)

Holstres, Holstre järvest umbes 0,5 km kirde pool asetseb 1,2 ha suurune ja 7,6 m sügavune (sellest vett 6 m) Mustjärv. Ta on väga mudase põhjaga ja kõikjalt piiratud õõtsikuga. Suhteliselt kõrgem on idakallas; selle lõunaosas on looduskaitse all olev männimetsaga kaetud Kindralimägi, kuhu olevat maetud Holstre viimane parun, kurikuulus kindral Berg.

Mustjärv on umbjärv, mis varem oli ühenduses olnud Viinakoja järvega ja selle kaudu siis ka Holstre järvega.

Vesi on kollakaspruun ja võrdlemisi läbipaistev (2,7 m). Taimestik liikide arvu poolest keskmine (16).

Kaladest leidub järves kokre, haugi ja särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad