Holstre Linajärv

Posted by
|

(Linaäärne järv)

Ligikaudu 0,25 km Mustjärvest kirdes asub 1,7 ha suurune Linajärv. Olemasolevail andmeil on Linajärv Viljandi maakonnas kõige sügavam (16,7 m); sügavaim koht on lähemal põhjakaldale. Ta on looduslikult ilus, kõrgete künklike järsult tõusvate kallastega ja kõikjal liivase kaldavöötmega. Kalda ääres on palju linaleokive. Lõunakaldal kasvab põliste kuuskedega segamets, järve ääres näeme vanu pärni. Läänakaldal paiknevad talud.

Järve vesi on eriti tugevasti kihistunud (1972. a. juulis oli pinna- ja põhjatemperatuuride vahe 20 kraadi). 2-3 m sügavuses kadus hapnik ja seda asendas rohke väävelvesinik. Järve omapärane tuhm, kollakaspruun vesi on vähe läbipaistev (0,5-1,4 m).

Erakordselt taimekehv järv, kus veesisene taimestik täielikult puudub. Järves toimub väga tugev sinivetikate õitsemine. Zooplanktonit on vähe; kaldavöötmes ujub palju hobukaane. Järves elab veekonn.

Kaldest leidub ainult kokre.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad