Höbringi oja

Posted by
|

Muud nimed: Sendri oja.
Riguldi jõe alamjooksu lisaoja. Algab Riguldi külast 4,5 km kirde pool ja suubub Riguldi jõkke paremalt kaldalt 1,6 km kaugusel suudmest; pikkus 5 km.
Oja saab alguse Riguldi külast 4 km kirde pool Sendrisoo loodeservas asuvast Sendre järvest (pindala 1,1 ha). Oja voolab valdavalt läbi hõreda asustusega metsase maastiku ning suubub Riguldi jõkke Riguldi külas, umbes 200 m ülalpool silda. Lääne-Eesti maastiku oludes on Höbringi oja võrdlemisi suure kaldega: veepinna keskmine lang on 2,5 m/km.
Külmaveelisel ja valdavalt kruusase põhjaga Höbringi ojal on oluline tähtsus forelli kudemispaigana ja noorkalade kasvukohana.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad