Hingu oja

Posted by
|

Muud nimed: Ingu oja.
Munalaskme oja parempoolne lisaoja. Saab alguse Laitse külast 5 km lõunakagu pool ja suubub Munalaskme ojja 6,7 km kaugusel suudmest; pikkus 10 km, valgala 54,8 ruutkilomeetrit.
A. Loopmanni (1979) andmeil asub oja lähe Mõnuste külast 1,5 km lääne pool, vallseljaku põhjanõlva all. Oja on peaaegu kogu ulatuses süvendatud ning voolab läbi metsade, soiste niitude ja soopõldude. Oja ümbrus on hõreda asustusega.
1993. a. oja keskjooksul tehtud uurimise käigus leiti nelja liiki kalu: arvukalt jõeforelli ja võldast, keskmisel arvukusel lepamaimu ja vähe haugi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad