Hindaste järv

Posted by
|

(Indaste järv)

Asub Nõvalt umbes 10 km kagu pool, soostunud tasandikul. Pärast korduvat allalaskmist (1939. ja 1960. a.) on järv muutunud väga madalaks (suurim sügavus umbes 1 m) ja märgatavalt väiksemaks (1953. a. oli järve pindala 124 ha, nüüd 80 ha ümber). Läänes ja põhjas ulatub järveni raba, mujal on puisniidud ja tasandikud. Kaldad on madalad, enamasti mudased või turbased, ääristatud õõtsikuga või tiheda kaldaveetaimestikuga. paaris kohas ida- ja kirdekaldal on kaldavööde kvem, liivane või kivine. Põhja katab 1-2 m paksuse kihina savil lasuv tumepruun muda; vees on ka rampu ja roikaid.

Läbivool pole kuigi tugev. Oletatakse, et vesi vahetub kaks korda aastas. Vesi on pruunikasroheline või kollakaspruun, vähe läbipaistev (0,5 m, põhjani), hästi segunev ja soojenev. Suvel on vees hapnikku rahuldaval määral, talvel jääb järv ummuksile.

Taimestik oli 1953. a. erakordselt rohke, liike keskmiselt (19).

Enne viimast allalaskmist domineerisid järves koger ja linask, leidus ahvenat, särge, haugi, olevat ka roosärge, kiiska ja luukaritsat. Veelindudest on on järvel kohatud järvekauri, tuttvarti, jõgitiiru, sinikael-parti, rästas-roolindu ja röövtiiru.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad