Hilba jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Hilbe jõgi, Tillundi oja.
Ahja jõe keskjooksu piirkonna vasakpoolne lisajõgi, paikneb Põlvamaal. Algab Piigandi Kogrejärvest ja suubub Ahja jõkke 67,8 km kaugusel suudmest; pikkus 14 km, valgala 41,2 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub Kagu-Eesti lavamaal ja jõe lähe Otepää kõrgustiku kagunõlval.
Jõe lähtejärv Piigandi Kogrejärv (pindala 2,1 ha) on allikalise toitumisega ja paikneb Mõnsi külas marginaalses Piigandi ürgorus. Samas ürgorus 1 km lõuna pool asuvast suurest Piigandi järvest on Kogrejärv eraldatud kõrge, veelahet moodustava lävendiga. Hilba jõgi väljub Kogrejärve põhjaotsast ja suundub järsukaldalises kitsas ürgorus väänlevas sängis voolates kirdesse. Selle üldsuuna säilitab jõgi peaaegu suudmeni. Ihamaru Palujärvest kirde poole jõudes läbib jõgi suurema metsaala, kus väljub ürgorust. Järjekorras möödub jõgi Heisri, Karaski, Säliste, Kubja, Roni ja Häätasu külast ja suubub Ahja jõkke Kinsi külas.
Jõgi on suure kaldega. 1930. aastail olid jõel vesiveskid ja paisjärved ülemjooksul Tillonal ja Hilbal.
M. Aruja (1971) järgi on jõeforell levinud Hilba jões lähtest kuni suudmeni. Kalanduslikult kuulub Hilba jõe keskjooks jõeforelli ja alamjooks jõeforelli-harjuse jõe tüüpi ning on väga väärtuslik nende liikide kudemis- ja noorkala kasvupaigana.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad