Haavakivi jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Aavakivi, Kiisli, Väike-Kääpa; ülemjooksul: Ojajõgi.
Kääpa jõe alamjooksu parempoolne lisajõgi, paikneb Jõgevamaa idaosas. Algab Kallaste linnast 9 km lääneedela pool ja suubub Kääpa jõkke 3,2 km kaugusel suudmest; pikkus 20 km, valgala 70,8 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb kogu ulatuses Kagu-Eesti lavamaal. Jõe lähe asub Nõva küla idaserval Särje mägede alusel soisel Uruküla puisniidul, Kokora teeristist 3 km edela pool. Algusosas on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Allpool Pala oja suuet jõuab jõgi endise Haavakivi veski juurde, mille paisjärv on nüüd kuiv. Edasi möödub jõgi paremal kaldal asuvatest Kokanurga ja Assikvere ning vasakul kaldal olevast Halliku külast. Jõe suue asub Küti küla idapiiril soisel puisniidul.
Jõgi on suure kaldega. Jõgi on olnud minevikus veerikkam ja selle veejõudu on kasutanud paljud vesiveskid. 1920. aastail töötas neist veel kuus: Uruküla, Tuha, Haavakivi, Kiisli, Uhkei ja Nõmmeveski veski. Ülem- ja alamjooksul voolab jõgi peamiselt läbi soiste niitude, keskjooksu piirkonnas on rohkesti põllumaad ja tihe asustus.
Kalastiku praeguse koosseisu järgi on jõe keskjooks Haavakivil kogre-lutsu ja alamjooks teivi-ahvena jõgi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad