Esna jõgi

Posted by
|

Esna jõgi on Pärnu jõe ülemjooksu vasakpoolne lisajõgi, asub Järva maakonnas; pikkus 25 km ja valgala 241 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb Kesk-Eesti tasandikul, Pandivere kõrgustiku edelanõlva läheduses.
Jõe lähe asub Kodasema küla lõunaservas soise nõlva all, endise Esna mõisa härrastemajast 1,2 km loode pool. Jõgi voolab enamikus pikkuses hõreda inimasustusega soises maastikus ning jõe säng on suuremas osas süvendatud ja õgvendatud. Jõgi suubub Pärnu jõkke Paide linna kaguserval paiknevas Kriilevälja külas. Jõe suue asub Pärnu jõe Mündi sillast 150 m ülesvoolu.
Ökoloogiliste tingimuste ja kalastiku poolest kuulub Esna jõgi forellijõe tüüpi ning on kalanduslikult väga väärtuslik. esna jões elunev jõeforelli populatsioon on praegustel andmetel kõige kiirekasvulisem Eestis.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad