Erastvere järv

Posted by
|

Otse kanepi külje all, vaevalt 1,5 km kagu pool paiknev 16,3 ha suurune ja 9,7 m sügavune (keskmine sügavus 3,5 m) kirde-edela suunas piklik orujärv. Segametsa ja pargiga kaetud oru veerud tõusevad kuni 15 m kõrgusele. Suurima sügavusega on järv laiemas edelaosas. Kaldad on valdavalt kõvad, põhi paiguti liivane, kaldavees võib näha linaleokive. Kagukaldal pargi kohal saab ujuda, veidi kirde pool meierei. Sügavamal on põhi väga mudane, täis rampu.

Lähtejärv, mis annab alguse kirdenurgast väljuvale Ahja jõele. Toitub sademetest ja põhjaallikatest. Vesi on tugevasti temperatuuri ja hapniku poolest kihistunud (põhjakihid on ilma hapnikuta). Vesi on kollakasroheline ja vähe läbipaistev (1,4 m).

Taimestikku on järves keskmiselt, fütoplankton rohke. Ka zooplanktonit leidub palju, põhjaloomastik on aga vaene.

Kalastik on liigirohke – leidub ahvenat, latikat, särge, haugi, lianskit, roosärge, kokre ja lutsu.

Järv kuuluv looduskaitse alla ning on tähtis puhkekohana (ujumine, kalastamine) ning koos pargiga kaunis maastikuelement.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad