Engle järv

Posted by
|

(Engli järv, Berźini järv, Tiglitsa järv, Tiklase järv, Tihklase järv, Tiglase järv, Tikliste järv)

Vastseliinast 9 km ida pool, Venemaa piiri lähedal asuv järv, absoluutne kõrgus 156 m, pindala 7,7 ha ja sügavus vähemalt 5,5 m. Järv on põhja-lõuna suunas pikliku kujuga. Ida pool ulatub järve poolsaar. Kaldad on madalad, kaetud rabastunud männikuga. Ainult idakaldal, Engle talu lähedal, leidub ilus liivane supluskoht.

Põhja katab helbeline muda. Mudast tuleb välja kände ja rampu, selle tõttu peab rahvas veekogu “põlenud järveks”, mis on tekkinud soo põlemise järel. Kalda lähedal leidub linaleokive. Endine umbjärv, mis toitub peamiselt sademete veest.

Järve vesi on pruunikaspunane, vähe läbipaistev (1,5 m) ja soojeneb suvel hästi. Talvel esineb hapnikupuudus.

Järv on taimestikuvaene, ka taimeliike esineb vähe (10). Zooplanktonit on järves rohkesti. Leidub palju konnakulleseid.

Kalastik koosneb ahvenast ja haugist, varem olnud palju kokre ja karpkala. Tsaariajal olevat Engle talu peremees saanud igal aastal kokrede müügist 200 rubla. Püükides olnud isegi umbes 14 kg raskusi karpkalu.

Maastikuelemendina ja heade suplemisvõimalustega puhkekohana on Engle järv üsna väärtuslik.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad