Enge jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Änge jõgi; algusosas: Kulna oja.
Velise jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõe ülemjooks paikneb Pärnumaal ja alamjooks Raplamaal. Algab Kaisma Suurjärvest ja suubub Velise jõkke 11,4 km kaugusel suudmest; pikkus 36 km, valgala 232 ruutkilomeetrit.
Jõgi asub kogu ulatuses Lääne-Eesti madalikul. Jõe lähteks olev Kaisma Suurjärv (pindala 140,4 ha) on madal (keskmine sügavus 1,25 m) järv, mis asub Kergu alevikust 5 km loode pool. Ülem- ja keskjooksul ümbritsevad jõge enamasti hõreda asustusega soised metsad ja võsastunud heinamaad. Alamjooksul on jõe lähiümbrus valdavalt põllustatud ja tiheda asustusega. Ainsaks Enge jõe kaldal paiknevaks suuremaks asulaks on Kivi-Vigala. Jõgi suubub Velise jõkke Sääla külas.
Enge jõgi on mõõduka kaldega. L. A. Mellini kaardil (1796) on vesiveskid jõel märgitud Pööraveres ning alamjooksul Jädiveres ja Kivi-Vigalas. 20. sajandi alguses asusid jõel vesiveskid Kodajamaa ja Jädivere mõisas ning kaks veskit Kivi-Vigala kirikukülas (Wellner, 1922).
Kalastiku praeguse koosseisu järgi kuulub Enge jõe keskjooks haugijõe ja alamjooks särje-ahvena jõe tüüpi ning jõe kalanduslik väärtus on väike.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad