Endla järvestik

Posted by
|

Endla järvestik paikneb Jõgeva maakonnas Pandivere kõrgustiku, Kesk-Eesti tasandiku ja Vooremaa vahelises nõos asuvas ulatuslikus Endla soostikus. Nagu näitavad K. Veberi uurimised, oli jääaja lõpul Endla soostiku kohal Kolmanda Põltsamaa jääpaisjärvega ühenduses olnud Endla jääpaisjärv, mis jääserva taandudes kiiresti kahanes ja asendus Suur-Endla järvega. Viimane ulatus praegusest Endla järvest kaugele loodesse, kirdesse ja kagusse, olles pindalalt tublisti üle 3000 ha. Selle järve suurt ulatust näitavad Endla soostikus olevad järvesetted, mis katavad 3480 ha suurust maa-ala kuni 4,7 m paksuselt.
Praegune Endla järv ja teised Endla soostikus olevad väiksemad järved – Männikjärv, Kõrtsijärv, Väike Linajärv, Kaasikjärv, Sinilaugas ja Tulijärv – on Suur-Endla jäänukjärved. Ainult Linajärved ei ole kuulunud Suur-Endlasse ning nähtavasti ka mitte Sinijärv. Praegused rabajärved (peale Sinilauka) – Endla Suurlaugas, Jämedasaare järv, Kaurijärv jt. – on hilisema tekkega. Endla järvestik kuulub Vahe-Eesti huumustoiteliste järvede valdkonda.
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad