Emajõe suudmeala järved

Posted by
|

Järved paiknevad Tartu maakonnas Emajõe suudme soostunud madalikul, Peipsi tavalisest tasemest vaid veidike kõrgemal. Peipsi veetaseme tõusu korral tungib Peipsi vesi järvedesse. Emajõest lõuna pool asuvad Kalli järv, sellest veelgi 2 km lõuna pool Leegu järv ja Soits(e)järv, Kalli järve ja Peipsi vahel on Kalli Umb- ehk Munajärv (ka Äijärv). Emajõest põhja pool on järvedest suurim – Koosa järv, sellest edelas Tsirkjärv. Järvi ümbritsevad laialdased jõhvikasood – läänes Ahja jõeni ulatuv Suursoo, Kalli järvest ida pool Peipsini ulatuv raba. Järvede pindala on viimastel aastatuhandetel seoses Peipsi pealetungiga uuesti suurenemas. Kevadise suurvee ajal moodustavad järved Peipsiga ühise veevälja. Ala kuulub kagu-Eesti vähe- ja huumustoiteliste järvede valdkonda.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad