Egeri järv

Posted by
|

Asub Taageperast 4,5 km kagu pool. Kagu-loode suunas pikliku järve pindala on 3,2 ha, kõrgus merepinnast umbes 42 m. Järv on madal, millele viitab seegi, et peaaegu kogu veepeeglit katab ujulehtedega taimestik. Kaldad on pehmed ja mudased, kaugemal maapind tõuseb; seal asuvad talud, karja- ja heinamaad. Kunagist kõrgemat veetaset näitab kuivaks jäänud vana järvenõgu, kus praegu kasvavad suured lepad. Järve põhi on nähtavasti väga mudane.

Sissevool järve on loodest tuleva ojakese kaudu, välja voolab kagunurgast Õhne jõkke suubuv oja.

Taimeliike keskmiselt (17). Kaladest leidub järves ahvenat, särge ja haugi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad