Boose järved

Posted by
|

Võru maakonnas, Kungjärve soo kirdeosas asub kaks taimestikuvaest Boose järve – Suurjärv (10,6 ha) ja Väikejärv (1,2 ha). Suurjärve absoluutne kõrgus on 69,2 m. Mõlema järve kaldad on suuremas osas turbased, põhi liivane-mudane. Suurjärv saab vee rabakraavidest, väljavool on kraavi kaudu Väikejärve.

Suurjärv on kalarikas. Kõige rohkem leidub latikat ja haugi, vähem hõbekokre, särge, nurgu, ahvenat, kokre, linaskit, angerjat, karpkala ja peledit. karpkala, linask, peled ja angerjas on järve sisse toodud. Madal segatoiteline järv. Sobib ujumiseks.

Ka Väikejärv (sügavus u. 6 m) on kalarikas; siin leidub ahvenat, haugi, särge, latikat, karpkala, peledit ja linaskit. Järve kaunistab saar. Madal segatoiteline järv, kus suvel esineb tugev vee õitsemine, talvel hapnikuvaegus.

Järve kaldal asub endise Linda kolhoosi keskusehoone.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad