Avijõgi

Posted by
|

Muud nimed: Paasvere, Venevere, Avinurme, Lohusuu jõgi.
Peipsi looderanniku vesikonna jõgi, paikneb Lääne- ja Ida-Virumaa territooriumil; pikkus 48 km, valgala 393 ruutkilomeetrit.
Jõe ülemjooks asub Pandivere kõrgustiku idaservas ning kesk- ja alamjooks Alutaguse madalikul. Jõe vesikond on lehvikukujuline.

Jõe lähe asub Muuga mõisa härrastemajast 0,5 km idakagu pool, kõrgendiku idanõlva all. Jõgi läbib Avinurme aleviku. Alamjooksul läbib jõgi Vadi küla, Separa küla ja Lohusuu aleviku ning suubub aleviku all Peipsi järve loodekaldale.
Enne II maailmasõda töötasid jõel vesiveskid Avinurmes, Maetsmal ja Vadil. Varematel aegadel on vesiveskid olnud veel Paasveres ja Kaasiksaares. Jõge on kuni 1950. aastateni kasutatud kevadise suurvee ajal palgiparvetuseks.
Kalanduslikult kuulub jõe ülemjooks produktiivse forellijõe, keskjooksu ülemine osa harjusejõe ning keskjooksu alumine osa ja alamjooks haugijõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad