Auksi järv

Posted by
|

Väike (7,3 ha) järv Tallinna-Viljandi maantee ääres Auksis (Viljandist 10 km põhja pool), 99,5 m merepinnast kõrgemal. Järve keskosa on kuni 9,8 m sügav (sellest vett 9,4 m). Järve ümbritsevad põlispuud, peamiselt suured sanglepad. Kaldad on paiguti mudased, mõnes kohas leidub ka suplemiseks kõlblikku liivast põhja (näiteks lõunakaldal). Sügavamal katab põhja keskmiselt 1,5 m paksune süsimusta, väga haisva jütja (sapropeeli) kiht. Kunagisest väga intensiivsest linaleotamisest kõnelevad rohked kaldavees asuvad linaleokivid.

Läbivool on vähene: sisse voolab põhjast väike kraav, välja voolab pisikese nirena Uueveski oja. Võib oletada allikate esinemisi.

Auksi järve vesi on suvel väga tugevasti kihistunud; temperatuuri hüppekiht on juba 3-4 m sügavusel, hapnik kaob täielikult 4 m sügavusel.

Taimestik on vähene (eriti vähe leidub veesisest taimestikku).

Järve kalastikus leidub ohtralt latikat, ahvenat, särge ja haugi.

Auksi järve äärest on pärit ja siit on oma nime saanud Viljandi maakonnast laialt tuntud Järvekülgede suguvõsa, mis on andnud ka Eesti järvede uurijaid.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad