Atla jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Kuimetsa, Seli jõgi, Kuimetsa peakraav.
Keila jõe parempoolne lisajõgi. Algab Kadja ehk Kuimetsa järvest ja suubub Keila jõkke 73,2 km kaugusel suudmest; pikkus 33 km, valgala 124 ruutkilomeetrit.
Jõe lähteveekogu Kadja järv (pindala 13,4 ha) asub Aeli raba loodeservas, Kuimetsa külast 7 km idakagu pool. Lähtest peaaegu kuni alamjooksul paikneva Pirgu mõisani on jõgi süvendatud ja õgvendatud ning voolab enamasti läbi soise, osalt läbi kultuurmaastiku. Kuimetsa karstiala piirkonnas, mis paikneb jõe paremal kaldal Kuimetsa, Oblu ja Vaopere küla vahel, lisandub jõkke rohkesti karstiallikate vett (veerohkeim on Õrde allikas). Pirgu mõisast 1,5 km ülesvoolu pöördub jõgi kagusse ja suubub Keila jõkke Seli külas, voolates viimased 2 km looduslikus sängis.
Kalastiku praeguse koosseisu järgi kuulub Atla jõgi haugijõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad