Asema järv

Posted by
|

(Suur Asema järv, Suur Külaaseme järv, Sügavjärv, Alamärdi järv, 2. Asema järv)

Jõnni järvest sadakond meetrit lõunas asuv 3,2 ha suurune, võrdlemisi sügav (7,5 m) umbjärv. Kaldad on soostunud. Põhja katab paks mudakiht (K. veberi andmeil lõunakalda juures 5 m paksune).

Järv on väga kalarikas, eriti rohkesti leidub siin latikat, samuti ahvenat ja särge.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad