Armioja

Posted by
|

Muud nimed: Härma jõgi, Härma oja, Veskioja.
Põhja-Hiiumaal asuv väikejõgi. Algab Pihla raba lõunaservast 10,5 km kagu pool Lauka küla ja suubub Reigi lahte; pikkus 18 km, valgala 45,4 ruutkilomeetrit.
Oja lähe asub Pihla raba lõunaservas, Käina-Hüti maanteelt rappa siseneva tee ääres, Tihu järvest 5,8 km kirde ja Männamaa külast 5 km põhja pool. Oja voolab valdavalt läbi metsade. Oja ülem- ja keskjooksu lähikonnas inimasulad puuduvad, alamjooksul asuvad oja ümbruses Kõrgessaare (Viskoosa) alevik ja mõned külad. Alamjooksu alumises osas läbib oja kolm madalat järve – Veskilaisi, Tammelaisi ja Künaaugu lahe ning suubub Kirikulahe nime kandvasse Reigi lahe lõunaossa Kõrgessaare alevikust 0,7 km idakagu pool.
1995. a. uuritud Hiiumaa vooluveekogude hulgas oli Armioja suvel kalarohkeim ja kõige mitmekesisema kalastikuga. Arvukalt särge ja ahvenat ning üle keskmise arvukuse lutsu. Kevadel tuleb Armiojja kudema säinast, särge ja haugi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad