Arbi

Posted by
|

Keset Elva linna asuv 4,5 ha suurune soostunud kallastega Arbi järv (Elva Väikejärv, väike Elva järv) asub 42,5 m üle merepinna. Veepeeglit ääristab peaaegu tervenisti õõtsikuring, kaugemal kaldad kõrgenevad, eriti põhjaküljes, kus on pargilaadne männik. Järve kaldavööde ja põhi on väga mudased.Parim supluskoht on idakaldal spordikooli läheduses. Lääne- ja lõunakaldal on väikesed paadisadamad.

Arbi järv on väga allikarikas. Sisse voolavad Elva linna läbivad kraavid, väljavooluks on Elva jõkke suubuv Kraavioja.

Järv on suhteliselt taimestikurikas, eriti palju on veesiseseid taimi. Kaladest leidub järves ohtralt linaskit, ka ahvenat, roosärge, haugi, latikat, särge, nurgu, kokre, luukaritsat ja karpkala. Sisse on lastud hõbekokre. Lindudest on järvel kohatud naerukajakat, vesipappi, jäälindu, tuttpütti jt.

Talvel kasutatakse järve jääpeeglit liuväljana.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad