Aravuse järv

Posted by
|

Aravuse järv (Sõmeru järv, Tõnsu järv) asub Lääne-Viru maakonnas, Viru-Roelast ligikaudu 8 km kirde pool. Soostunud kallastega järv paikneb madalikul, Kunda jõe lisajõgede Võhu ja Tõnsu ühinemiskohast veidi lõuna pool, ja on nähtavasti varem olnud märgatavalt suure. Praegu on järve pindala 5,3 ha, sügavus umbes 3 m, kõrgus merepinnast 72,6 m.

Kaldad on madalad, turbased, kaetud sookaasikuga. Veepeeglit ümbritseb õitsikuring, mis katkeb järve lõunaküljel ujumiskoha juures.

Sademeist ja sisseimbuvatest soovetest toituv umbjärv. Vesi on rohekaskollane, kuid aegajalt (eriti sademeterikastel aegadel) muutub see tumedamaks ja vähem läbipaistvaks. Järve põhja katab paks kiht muda.

Taimestik on nii liikide arvult (14) kui ka hulgalt üllatavalt vaene. Kalastikus on valdaval kohal ahven, leidub hauge ja kilogrammiseid kokri. Sisse on lastud angerjaid.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad