Antsla jõgi

Posted by
|

Antsla jõgi on Väikese Emajõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi.
Muud nimed: Ravva, Piiri, Ravva-Suntsi jõgi; Tiidu, Möldri, Vaabina-Möldri-Toku-Tsiksi-Tiidu oja; Vana-Antsla magistraalkraav.
Algab Lõõdla järvest ja suubub Väikesesse Emajõkke 57,4 km kaugusel suudmest; pikkus 25 km, valgala 135 ruutkilomeetrit. Tähtsaim lisajõgi on Lambahanna oja.
Jõe lähe asub Lõõdla järve lõunakalda lääneosas. Väikesesse Emajõkke suubub jõgi Kakulaane luha lõunaserva kohal. Jõe ülemjooks asub Otepää kõrgustiku lõunaosas ning kesk- ja alamjooks Valga nõo põhjaosas. Suuremas osas pikkuses on jõgi süvendatud ja õgvendatud. Keskjooksul Toku külas, Jaanuste oja suubumiskohal, asub jõel väiksem paisjärv. 2,8 km kaugusel suudmest suubub jõkke Lambahanna oja, mis on peajõest suvel palju veerikkam.
Jõe külmaveeline ülem- ja keskjooks kuulub forellijõe ja parajaveeline alamjooks särje-ahvenajõe tüüpi. Jõel on oluline väärtus kalade rändeteena.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad