Annejärv

Posted by
|

(Anne-Peetri järv, Plaado järv)

Tilluke (0,6 ha) järvesilm Võru maakonnas, Tsolgost umbes 2 km loodes asuvast Pille järvest umbes 300 m kagu pool. Keskosas on ta üsna sügav – 11,2 m (keskmine sügavus 3,2 m). Kaldad tõusevad järsult ning on enamasti viljapõldude, läänes ka heinamaade all. Põhja katab paksu kihina helepruun helbeline muda. Kalda lähedal esineb suuri kive; esineb õõtsikut.

Algselt umbjärv, mille lääneosast suurvee ajal voolab Pille järve kraav. Toitub sademete veest. Vesi on rohekaskollane, vähe läbipaistev (0,7-1,0 m) ja ilmselt tugevasti kihistunud.

Taimestikku oli 1961. a. keskmisel hulgal, liike vähe (11). Veesisene taimestik puudus hoopis.

Planktonis domineerib fütoplankton. Põhjaloomastikku on vähe.

Kalastik on üllatavalt liigirikas; leiduvat särge, roosärge, ahvenat, haugi, kiiska, kokre ja latikat.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad