Angerja oja

Posted by
|

Angerja oja on Pirita jõe vasakpoolne lisaoja. Algab Järlepa järvest ja suubub Pirita jõkke 39,3 km kaugusel suudmest; pikkus 28 km, valgala 69,4 ruutkilomeetrit.

Varem oli Angerja oja Vääna jõe ülemjooks. 1967. a. detsembris juhiti oja Angerja-Pirita kanali kaudu Pirita jõkke. Oja suubub Pirita jõkke 3,5 km Vaida külast lõunaedela pool, 100 m allpool Tuhala jõe suuet.

Ülemjooksul Angerja lõigus oli kalastik 1993. a. ebasoodsate elutingimuste tõttu liigivaene. Alamjooksul Haljamardi lõigus oli arvukalt kuni väga arvukalt jõeforelli, keskmisel arvukusel lepamaimu, trullingut ja võldast ning võrdlemisi vähe ahvenat.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad