Andsu Edejärv

Posted by
|

(Jaani järv)

Võrust umbes 3 km lõuna pool asuv pisike (1,6 ha) veekogu, mille sügavus on keskel 6,8 m (keskmine sügavus 3,3 m). Paikneb lääne-idasuunalise oru niiskel lammil, mida kasutatakse heinamaana. Kaldad on soostunud, pehmed, põhi mudane.

Nõrk sissevool kraavi kaudu Andsu Perajärvest, väljavool on järve lääneotsast Vähkjärve.

Vesi on rohekaskollane ja väga läbipaistev (4,0 m), nähtavasti võrdlemisi nõrgalt kihistunud.

Kaladest esinevad järves särg, ahven, linask, latikas ja koger.

Järv kaunistab maastikku ja on sobiv õngitsemiseks. On võetud kohaliku looduskaitse alla.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad