Andresjärv

Posted by
|

(Pühaste Mustjärv)

Valga maakonnas, Pikasillast 3 km idakagu pool asuv 13,4 ha suurune glatsiaalse tekkega järv, ida-lääne suunas piklik, pehmete õõtsikkallastega, kohalike elanike arvates kuni 16 m sügav. Veele pääseb ligi vaid paaris kohas.

Järve põhja- ja idakallast katab mets. Järve põhi on ilmselt tugevasti mudastunud.

Nõrga läbivooluga järv. Sisse voolab väike kraav; väljavool toimub läbi soostunud ala Võrtsjärve viiva veevaese kraavi kaudu, mis kevadel on veerikkam. Järves on palju allikaid.

Taimestikurikas, 1973. a. oli liike väga palju – 26. Järv on ka kalarikas, eriti kõrge veeseisuga kevadeil, mil Võrtsjärvest tuleb sisse rohkesti kalu (särg, ahven, haug, latikas, linask, koger jne.).

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad