Ambla jõgi

Posted by
|

Ambla jõgi
Muud nimed: Albu jõgi.
Jägala jõe parempoolne lisajõgi. Algab Roosna (Vanaveski) järvest ja suubub Jägala jõkke 66,1 km kaugusel suudmest; pikkus 31 km, valgala 242 ruutkilomeetrit. Jõe ülemjooks paikneb Pandivere kõrgustiku ja alamjooks Kõrvemaa alal.

Jõe lähteks olev Roosna ehk Vanaveski allikajärv (pindala 3,4 ha) asub Ambla alevikust 3,7 km kagu pool väikese Jõgisoo soo lõunaservas oleva nõlvaku all. Jõgi läbib Ambla aleviku, keskjooksul Käravete ja Albu aleviku. Jõe suue asub Vetepere teeristist 3,5 km lääne pool. Jõgi on valdavas osas süvendatud ja õgvendatud. Käravete alevikus asub jõel Käravete paisjärv.

Ökoloogilistelt tingimustelt kuulub Ambla jõe alam- ja keskjooks forellijõe tüüpi. Jõeforellile eriti soodus on veerohke, külmaveeline alamjooksu piirkond, kus leidub rohkesti ka selle kala meelistoitobjekti kirpvähilist Gammarus pulex. Jõeforelli kudemispaiku leidub jõe keskjooksu alumises osas Albu asula ümbruses.
Käesoleval ajal jõeforell Ambla alam- ja keskjooksul puudub.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad