Alva jõgi

Posted by
|

Alva jõgi on Halliste jõe keskjooksu vasakpoolne lisajõgi, asub Lõuna-Pärnumaal. Algab Kilingi-Nõmme linnast 5 km kirde pool ja suubub Halliste jõkke 44,3 km kaugusel suudmest; pikkus 22 km, valgala 60,9 ruutkilomeetrit.
Jõgi paikneb Sakala kõrgustiku lõunaosa läänenõlval.

Jõe lähe asub Väljaküla lõunaotsast algava oru otsas. Selles orus voolab jõgi enamiku pikkusest, tehes kaasa kõik oru käänakud. Kilomeetri pärast jõuab jõgi oru nõlvadel paiknevate Tihemetsa asula majade vahele ja 2 km kaugusel lähtest läbib Kilingi-Nõmme-Abja-Paluoja maantee. Nüüd möödub jõgi Tihemetsa kutsekooli (endise Voltveti mõisa) hoonetest lääne poolt. Edasi läbib jõgi Allikukivi küla. Ülemjooksul ümbritseb jõge ülekaalus tiheda asustusega ja suurelt osalt põllustatud maastik. Kesk- ja alamjooksul voolab jõgi valdavalt läbi väga hõreda asustusega metsaalade.
Vesiveskeid ega paise Alva jõel käesoleval ajal ei ole.
1996. a. suvel oli jõgi kalavene ja ülemjooksul veevaene. Olulist kalanduslikku väärtust jõel ei ole.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad