Alatskivi järv

Posted by
|

Alatskivi asulas paiknev paisjärv on rajatud Alatskivi jõele veski tarvis juba Rootsi ajal. 19. sajandil suurendas kohalik mõisnik veelgi järve pindala, nii et 20. sajandi algul oli 2-osalise järve kogupindala 15 ha (ülemine, madalakaldaline Veskijärv 8 ha, alumine, ovaalne kõrgekaldaline Lossijärv 7 ha). Järv oli 1973. a. paisu juurest umbes 3 m sügavune. Järve vesi on oliivkollane, läbipaistvuskeskmine (1,5 m).

Järvest põhja pool asub Alatskivi linnamägi Truuduse tammega (25 m kõrge, ümbermõõt 4,2 m). Looduslikult ilus kõvade kallastega järv on koos 60 ha suuruse pargi, Punase allika ja linnamäega võetud kohaliku kaitse alla.

Järv olevat kalarikas; siin talvituvad pardid. On kasutatav ujumiseks ja õngespordiks.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad