Alakonnu järv

Posted by
|

(Jussi järv, Alakunnu järv, Alakonu järv, Kuajärv)

Lüllemäelt 7 km idakagu pool asuv 4,4 ha suurune järveke, mille suurim sügavus on 4,5 m (sellest vett ainult 3,5 m). Järveümbritsevad valdavalt metsased künkad, mis tõusevad kõrgemale lõuna pool. Kõikjalt piirab vett võsatunud õõtsikuline kallas; põhja katab muda.

Vett toob järve suvel kuivav kraavike. Väljavoolukraav viib Ähijärve. Vesi on termiliselt kihistumata, helepruun, keskmiselt läbipaistev (2,0 m). Talviti jääb järv ummuksile, ka suvel kaob hapnik 2,0-2,5 m sügavusel.

Taimestikku oli 1974. a. keskmisel hulgal, liike aga palju (26), teiste hulgas ka haruldast tömbilehist penikeelt. Järve kaldavööndis leidus rohkesti sootigusid, ujus massiliselt kalamaime, nähti hobukaane. Ilmselt leidub järves rohkesti kalade toitu, nagu kinnitab särgede ja teiste kalade rasvasus. Praegu olevat järves peamiselt suuri kokri, ka suuri ahvenaid ja hauge.

Võib näha ondatra tegutsemise jälgi.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad