Akste järv

Posted by
|

Ahjast 4 km lõuna pool olev kirde-edela suunas piklik järv, mille pindala on 5,3 ha, suurim sügavus 4,3 m. Järv paikneb Ahja ürgorgu suunduvas Akste lisaorus. Kaldad on soostunud, kaetud enamasti turbasamblaõõtsikuga. Põhja katab paks mudakiht. Vesi on pruunikasoranź, vähese läbipaistvusega (1,2 m).

Fütoplanktonit on järves vähe, zooplanktonit on rohkem. V. Kõvask on leidnud järvest paar haruldast ikkesvetikat; zooplanktonis leidub ka küürikut.

Väärtuslik eeskätt maastikuelemendina, kuid omab ka mõningat teaduslikku tähtsust.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad