Aksi oja

Posted by
|

Aksi oja on Porijõe ülemjooksu vasakpoolne lisaoja, asub Põlvamaa põhjaservas. Algab Maaritsa külast 3,5 km kirde pool ja suubub Porijõkke 28,5 km kaugusel suudmest; pikkus 6 km, valgala 17,1 ruutkilomeetrit. Oja paikneb Otepää kõrgustiku kirdeosas.

Oja lähe asub Vana-Prangli küla loodeservas Ainjärve talu juures oleva kõrgendiku nõlva all. Suubub Porijõkke 250 m allpool Konsu paisu.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad