Ainja järv

Posted by
|

(Aine järv)

Nuia alevist 3,5 km kagu pool asuv, 1952. a. rajatud tehisjärv; paikneb 19. sajandi algul eksisteerinud ja 1855. a. suurvee ajal tühjaks jooksnud veskijärve kohal. Ta pindala on umbes 14,5 ha, suurim sügavus 3 m (paisu juures), sügavus valdavalt 1-2 m. kaldad tõusevad laugjalt ja on kaetud peamiselt metsaga, vähem põldudega. kaldajoon on üsna liigestatud. Perv on valdavalt kõva, järve loodenurka paisu lähedale on moodustunud hea liivane supluskoht. Järve lõunaotsas on üles kerkinud turbasaari ning see madal järve osa kasvab jõudsasti kinni. Põhi on kõva.

Järve läbib Sinejärvest tulev Savioru jõgi. Vesi on põhjani segunev ja soojenev, roheka tooniga helepruun, vähe läbipaistev (1,2 m).

Taimestikku oli 1973. a. üsna rohkesti, liike samuti (21 liiki); ka planktonit on järves üsna palju.

Kaladest esinevad järves ahven, haug, särg ja koger.

Järv on sobiv õngespordiks ja suplemiseks. Ilmselt on järve kaunidus põhjustanud ta võtmise kohaliku looduskaitse alla.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad