Aidu järv

Posted by
|

Aidu järv (Loodi Suurjärv) asub Viljandi maakonnas Paistust umbes 4 km edela pool. See glatsiaalse tekkega järv on tänapäevaks juba tugevasti soostunud. Järve pindala on 5,3 ha. Läänekaldal kasvab mets, idakaldal on karjamaad ja põllud. Suuremat osa järve piirab õõtsik. Järv on küllaltki sügav (kuni 10 m); sügavaim on järv põhjaosas.

Läbivoolujärv, kuhu lõunaotsast suubub oja; põhjakaldalt väljuv oja viib vee Raudna jõkke. Vesi on hele ja selge. Taimestik on järves üsna rohke; kalastik võrdlemisi liigirikas (ahven, särg, haug, latikas, linask ja viidikas).

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad