Ahitse järv

Posted by
|

Võru maakonnas, Nursist 2,5 km edela pool, Võru-Valga maantee äärses liivikus asub 5,7 ha suurune ja 4,5 m sügavune Ahitse järv (keskmine sügavus 2,3 m). Sügavaim koht on järve lõunaosas. Vesi süveneb suhteliselt järsult.

Järve piirab kolmest küljest mets ja soo, üksnes lõuna pool lähenevad järvele põllud. Järve piirav õõtsikuring katkeb korraks lõunakaldal. Mudase põhjaga umbjärv (mudakihi paksus on üle 5 m), millest vaid suurvee ajal on nõrk väljavool lõunasse. Järv toitub peamiselt sademete veest. Oranźi värvusega vesi on vähe läbipaistev.

Ahitse järve taimestik on vähene ja liigivaene. Kaladest leidub selles järves peamiselt kokre.

Vana-eestlased olevat järve pühaks pidanud.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad