Agali järv

Posted by
|

(Akkali järv, Akali järv, Mäksa järv)

Mäksalt 1 km edelas asuv 13,0 ha suurne ja 19,5 m sügavune orujärv (keskmine sügavus 5,81 m). Sügavaim koht on järve põhjaotsas, veidi lähemal läänekaldale. Agali järv asub vanas Emajõkke suubuvas mattunud orus, jõest 1 km lõuna pool. Järve, eriti tema põhjaosa, ümbritseb põllustatud kultuurmaastik. Ida- ja läänekallas on kõrge, viimane on metsasem. Kaldavööde on paiguti kõva ja liivane, paiguti pehme ja mudane. Sügavamal on põhi üsna mudane.

Praktiliselt umbjärv, kuhu lõunast voolab sisse paar kraavi; nõrk väljavool on Emajõkke. Ilmselt on järves ka rohkesti allikaid. Rohekaskollane vesi on keskmise läbipaistvusega (2,3 m) ja tugevasti kihistunud.

Kunagine hea vähijärv.

Agali on hea kalajärv liigirikka kalastikuga, kuhu kuuluvad särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk, koger, roosärg, luts, säinas, angerjas.

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Kalad kes siin elavad