Ädara jõgi

Posted by
|

Muud nimed: Jädara, Tõnsu, Tõntsu, Rasivere jõgi.
Kunda jõe parempoolne lisajõgi. Algab Roela alevikust 8 km idakagu pool ja suundub Kunda jõkke 48 km kaugusel suudmest; pikkus 14 km, valgala 119 ruutkilomeetrit. Jõgi voolab Alutaguse madaliku ja Pandivere kõrgustiku piirimail.
Jõe lähe asub Luussaare soo keskosas (Anisoos), Rasivere külast 4 km kagu ja Ädara külast 2 km ida pool. Jõgi on kogu pikkuses süvendatud ja õgvendatud ning voolab inimasustuseta soises maastikus. Jõe suue asub Anguse küla all, Sõmeru järvest 1,3 km põhja pool.
1984. a. ja 1987. a. leiti nelja liiki kalu: jõeforelli, trullingut, lutsu ja luukaritsat, kõiki vähesel arvukusel.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad