Aavoja

Posted by
|

Muud nimed: Kehra oja; ülemjooksul: Pillapalu peakraav.
Jägala jõe keskjooksu parempoolne lisajõgi. Algab Pillapalu külast 4,5 km kirde pool ja suubub Jägala jõkke 26,7 km kaugusel suudmest; pikkus 23 km, valgala 56,7 ruutkilomeetrit.

Oja paikneb Kõrvemaal. Oja lähe asub Pillapalu küla kirdenurga lähedal Koitjärve soo lõunaservas, Pillapalu Kivijärvest 1,1 km lõuna pool. Ülemjooksul on oja süvendatud ja õgvendatud ning läbib 1930. aastail Aguparra soo kuivendamisel saadud uudismaale rajatud, praegu hõreda asustusega Pillapalu küla. Keskjooksul voolab oja enamasti looklevas looduslikus sängis läbi kuival liivapinnasel kasvavate männimetsade. Vikipalu raudteepeatuse kohal on ojale rajatud väike paisjärv. Oja alamjooksul Ülejõe külla (2,5 km kaugusele suudmest) on rajatud suurem veehoidla, mis kuulub Tallinna linna veevarustussüsteemi. Aavoja suubub Jägala jõkke Kehra linna kohal, raudteesillast 0,5 km allavoolu.
1991. a. suvel oli oja kalastik liigivaene. Kalastiku praeguse koosseisu järgi kuulub Aavoja särjejõe tüüpi.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Kalad kes siin elavad