Peled

Posted by
|

Peled on lõhelaste sugukonda kuuluv kala. Peledeid on leitud Bulgaariast, Taanist, Soomest, Saksamaalt, Leedust, Poolast, Venemaalt ja Rootsist.

Eesti vetes elavad ainult introdutseeritud isendid, mida kasvatatakse vähesel määral Eesti kalakasvatustes.