Suuremõisa pargi õpperada (4,5 km)

Posted by
|
  • Piirkond: Hiiumaa
  • Ala nimetus: Hiiumaa puhkeala
  • Asukoht: Looduskaitsealuses Suuremõisa pargis. Raja algus Suuremõisa lossi ees. Regio atlas lk 49 F3.
  • Parkimisvõimalused: mõlemal pool lossi asuvad parklad nii bussidele kui sõiduautodele
  • Varustus: Koosneb väikesest ja suurest ringist (2 ja 3 km, kokku 4,5 bkm). 2 suurt ja 17 väikest infotahvlit. 1 puhkekoht. Läbimise aeg vastavalt valitud rajale keskmiselt 1 või 2 h. Tähistatud nooltega, millel märge “õpperada”. Suveperioodil läbitav kuiva jalaga.
  • Telkimisvõimalus: ei ole
  • Kattega lõkkekoht: ei ole
  • Vaatamisväärsused: Hiiumaa kõige esinduslikuma pargi (45 ha) rajas krahvinna Ebba-Margareta Stenbock 1755. a. Maastik on siin tasane, erandiks vaid tiikidest välja kaevatud pinnasest tehtud küngas, millel varem asus Baabeloni nimeline suvemajake. Tiigid on allikatoitelised ja kunagi kasvatati neis ka kalu. Parki läbib Suuremõisa jõgi. Suuremõisa park jaguneb pargiks ja parkmetsaks. Pargi lahutamatuks osaks on tamme-, hobukastani- ja vahtraalleed. Pargis kasvab üle 50 puu- ja põõsaliigi. Võõrpuuliike on pargiosas 25 ja parkmetsas 7. Pargi uhkuseks on Eesti suurimad sitka kuused ja euroopa nulud.