Selli-Sillaotsa õpperada (4,7 km)

Posted by
|
 • Piirkond: Jõgeva- ja Tartumaa
 • Ala nimetus: Alam-Pedja looduskaitseala
 • Raja pikkus: 4,7 km
 • Asukoht: Laeva vallas, Tartumaal, Regio atlas lk 75 E4.
 • Parkimisvõimalused: Sillaotsa parkla (5 autot)
 • Varustus: 2 infotahvlit, 2 varjualust, 2 välikäimlat, 9 väikest infotahvlit, vaatetorn, laudteed ning hakkepuidukattega rajalõigud.
 • Telkimisvõimalus: ei ole
 • Kattega lõkkekoht: ei ole
 • Vaatamisväärsused: Soo, mitmekesine elustik.
 • Talvine kasutus: Juurdepääsutee lumest lahti lükatud, õpperajal lumetõrjet ei teostata.
 • Lisainfo: Tähelepanu! Laeva-Palupõhja tee, mis viib Emajõe äärde, on suurvee ajal üleujutatud ja raskesti läbitav. Aega raja läbimiseks kulub keskmiselt 1,5 h. Rada kulgeb 3,5 km rabas, 1,2 km kruusteel. Tule tegemine ja telkimine on rajal keelatud. Koer peab olema siin rihma otsas ja rajal liigutakse jalgsi. Prügi tuleb endaga kaasa võtta.
  ERF meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” raames rekonstrueeriti 2011. aastal hakkepuiduga katmise teel 400 m rajalõik ning uuendati laudteed 170 m ulatuses.
 • Piirangud:

  Üle 30 inimesega rahvaürituse korraldamiseks on vajalik kaitseala valitseja nõusolek. Pedja jõel on mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud. Kaitsealal on seatud teisigi looduses liikumiseks kitsendusi, vt ala kaitse-eeskirja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13128264